Flitig djurbevakare
on 20/04/2015

På Blackälvens sargade och gyttjiga strand syns fem rådjur dricka ur denna del av Lilla Lule älv. En älv som efter den passerat turbinerna i Seitevare kraftstation rinner vidare efter Vattenfalls totalreglerade vattendrag ner till Luleå och Bottenviken.

Det är på bron i Tjåmotis efter Kvikkjokksvägen han oftast brukar stå, Åke Östlund, en av Jokkmokks kommuns flitigaste djurskådare.


Bland gräsänder, sångsvanar, knipor och storskrakar har han också sett en utter. På morgonen, berättar Åke lyriskt, var det över 400 svanar nedströms bron.
– Jag tror att de flög till Aktse, säger han. De brukar göra det.

 


Leave a Comment:

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Be the first to commentTor L. Tuorda

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag