Faser i Sveriges kolonialism av Sápmi
on 21/02/2021

Dimma över Vuogávuobme, Pärlälvens FUR. Foto: Tor L. Tuorda.

Att Sverige är en kolonialmakt är ingen nyhet. Som bland andra Belgien, England, Frankrike och Spanien. Det är ett vedertaget faktum. Åtminstone hos folket som koloniserats och i den akademiska forskarvärlden.

Sverige har trängt in i och lagt under sig landområden som svenskarna tidigare inte alls kände till. Områden som endast samer bebodde. Sverige tvingade på samerna sin egen religion, sitt eget språk, sina egna personnamn, sin egen rättsskipning, sin egen administrativa modell, sin egen ekonomism, och mycket mera. De samer som inte lydde den svenska överhögheten blev bestraffade.

Men om kolonialismen tigs det. Det stör den gängse svenska självbilden. Media är tysta liksom statens politiker och tjänstemän.

Antingen känner de inte till Sveriges koloniala historia eller också vill de inte veta. Det var väl ändå bara andra länder i andra världsdelar som ägnade sig åt kolonialism, inte Sverige, har man fått lära sig i skolböckerna. Wikipedia beskriver denna ofullständiga sanning mycket väl.

De svenska kolonierna var så små, snudd på obefintliga, och det hände för så länge sedan, så det fula räknas inte. Sverige vill inte få sitt namn besudlat.

Allt måste behållas inne i dimman som det är. Osynligt. För självförhärligandet är legio. Det tidigare och pågående koloniala härnadståget på den skandinaviska halvön vill ingen höra talas om.

Därför har jag i detta blogginlägg nedtecknat faser i den svenska kolonialismen som jag känner dem. Varje punkt kräver dock en rejäl förklaring, men det får vänta till ett annat tillfälle när jag har bättre med tid (och lust). Faserna gäller från 1300-talet och fram till idag.


Kolonialismens faser och fasor på svensk sida av Sábme, speciellt längs Lilla Lule älv.

 1. Skattekolonialismen.
 2. Religionskolonialismen.
 3. Silverkolonialismen.
 4. Nybyggarkolonialismen.
 5. Lapp-ska-vara-lappkolonialismen.
 6. Avvittringskolonialismen.
 7. Skogsbrukskolonialismen.
 8. Gruvkolonialismen.
 9. Vattenkraftskolonialismen.
 10. Språkkolonialismen.
 11. Raskolonialismen.
 12. Splittringskolonialismen.
 13. Turismkolonialismen.
 14. Forskningskolonialismen.
 15. Skolkolonialismen.
 16. Atombombskolonialismen.
 17. Raketkolonialismen.
 18. Småviltsjaktskolonialismen.
 19. NATO-kolonialismen.
 20. Vindkraftskolonialismen.
 21. Gröna kolonialismen.
 22. Fritidskolonialismen.


  Jag nöjer mig med de här 21 punkerna tills vidare. Jag tänkte lägga till en punkt om lagarna, men de är så många, så det blir en för klumpig presentation.

  En massa lagar finns dock med överallt genom seklerna. De har tjänat som kolonialmaktens främsta verktyg för att kunna lägga under sig landområden och plundra naturen på allt som kan konverteras till pengar.

  Den näst sista punkten är en mycket vid benämning, men i denna ryms hyckleri, okunskap, arrogans, respektlöshet och rejäla mått av dumhet. Det är onekligen korkat när ändliga resurser promt ska tömmas allt effektivare med argumenten “klimatsmart”, “hållbart” och annat dravel. Här finns också stadsflytter och tvångsförflyttningar av bybor för att ge plats åt nya gruvor, minskad potential att bedriva renskötsel, sämre biologisk mångfald, försämrade möjligheter till matförsörjning, med mera.

  Sista punkten handlar om främlingar som i den övre delean av Lilla Lule älv köper tomter och bygger dyra fritidshus – eller snarare för området totalt malplacerade villor med glasade fasader och väggbelysningar -, och mestadels ägnar sig åt fritidsaktiviteter som kräver förbränningsmotorer, där vårvinterns friåkning med snöskoter är största passion. Hur mycket de här förmågorna stör och förstör i naturen eller för den befintliga kulturen, däribland renskötseln, vet de inte och bryr sig heller inte om. Det gör inte heller berörda myndigheter.

  Det som andra av kolonialismens länder använt för att kuva urfolk och parasitera deras natur har krävt kulor och krut med miljoner mördade. Sveriges kolonialism har endast skett med hjälp av darwinism och gåspennor.

  Om någon läsare vill lägga till någon punkt som jag glömt eller har synpunkter på texten i övrigt får ni gärna lämna en kommentar nedan.


Träffar: 158


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras.


One Reply to “Faser i Sveriges kolonialism av Sápmi”

 • Förutom att Laesyadius inte införde något med tvång.
  Tvärtom så var bibelns budskap ett sätt att bevisa att svenska staten var djävulen själv.Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag


error

Om du gillar det du läser, dela det gärna, tack :)