Fartblind allians spenderar
on 05/09/2012

Har just läst chockerande artikel: http://www.dn.se/ekonomi/regeringen-vill-starka-gruvnaringen-med-200-miljoner

Varför ska skattebetalarna betala större delen av gruvornas infrastruktur?

Tydligen måste makten visa att den gör någonting för jobben, för tillväxten och utvecklingen. Detta när de under lång tid varit drabbade av handlingsförlamning och statsminister Reinfeldt varken synts eller hörts. Då är det lätt att köpa gruvindustrins propaganda rakt av. Lätt att vräka ut 3,5 miljarder för att visa sig handlingskraftiga. Lätt att flina upp sig framför LKAB-vagnar.

Bör inte LKAB bekosta sin del av malmbanan. Bolaget drar in en miljard i månaden, vore inte det mer än rätt? Northland Resources samma sak. Det är horribelt att tänka sig att skattebetalarna ska stå för större delen av bolagets infrastrukturella kostnader. I en sund ekonomi borde det ligga på bolagen. Det hela andas kommunism á la 1950-talets Sovjetunionen och så är det nyliberaler som styr. Märkligt.

Och alliansen tror fartblinda att just gruvorna är frälsningen och framtiden. Må ju vara att det satsas i Malmfälten där malm för flera decennier finns att bryta, i närheten av befintliga gruvor där miljön redan är påverkad av över hundra år med gruvbrytning och där just infrastrukturen redan finns uppbyggd. Men att stödja ett utländskt gruvbolag som mycket väl kan att gå i konkurs om några månader är inte klokt. Allra helst med tanke på att det är gruvnäringen det gäller, högriskprojekt med mycket spekulation och lycksökeri.

Eftersom bland andra kineserna satsat friskt i Afrika, där de själva tar hand om brytning och transport för att effektivt kunna mätta sin glupande aptit efter malmer, kommer marknaden snart bli mättad. Priset på järnmalm kommer att fortsätta rasa. Vad händer med Northland i Kaunisvaara om priset halveras från nuvarande knappa 90 dollar per ton?

Den nuvarande regeringen måste vara den mest kortsynta och naturfjärmade som funnits. Det är bara snabba cash som räknas. I sitt sommartal vräkte dock vår statsminister med stor emfas ur sig, att vi nu måste tänka långsiktigt. När har en slik politruk någonsin tänkt längre än sin mandatperiod på fyra år? Menar karln att det är gruvor som är långsiktiga, som ger jobb under ett par-tre decennier. Jobb som om kineserna blir exploatörer ingen kommer att se röken av.

I många hittills gruvfria landskap i Lappland finns långtgående planer på att göra nya gruvor. Med epicentrum på ett näs i Umeälven vill ett svensk/kanadensiskt gruvbolag spränga flera dagbrott efter nickel och kobolt på en yta lika stor som Umeå stad. Väster om Jokkmokk provborrar engelska Beowulf Mining Plc. efter järnmalm. De vill fortsätta att borra efter koppar på flera gigantiskt stora områden. Även uran finns i deras intresse. Beowulf har också lagt beslag på en fyndighet elva kilometer norr om Kvikkjokk rik på titan. Bolaget har provborrat flitigt på denna platsoch kommer att fortsätta sina undersökningar trots att fyndigheten i berget Ruovddevárre ligger i världsarvet Laponia. Väster om Kiruna vill Scandinavian Resources provborra efter järnmalm, guld och koppar och därmed förstöra möjligheterna att bedriva renskötsel för två samebyar.

Hur många miljarder kommer alliansen att ge till de bolagen?

De två sistnämnda företagen undersöker sina inmutningar noggrant för att få så bra utdelning som möjligt när de säljer brytningsrättigheterna. Köparna kommer mest troligt från utlandet. Kanske från Kina. I sådana fall tar kineserna med sig alla jobbare från hemlandet – som kostar en bråkdel jämfört med svenska arbetare. Som inte omfattas av mänskliga rättigheter på samma sätt som Sverige säger sig bejaka. Men tyvärr gäller det bara andra folk i andra länder, inte Sveriges egna urfolk.

Förutom det faktum att gruvorna har en kort livslängd, förstör mark och förgiftar vatten under långliga tider försämras livsvillkoren dramatiskt för ortsbefolkningen, i synnerhet samerna. Sverige har förbundit sig att följa FN,s folkrättsdeklarationer vilket inte alls går ihop med alliansens enorma vurm för nya gruvor i Sápmi:

Artikel 25:

Urfolken har rätt att behålla och förstärka sin speciella andliga anknytning till sin traditionellt ägda eller på annat sätt besatta och utnyttjade mark, sina territorier, sina vattenområden och sina kustområden och andra resurser samt att åta sig ansvaret härför gentemot kommande generationer.

Artikel 26:

1. Urfolken har rätt till mark, territorier och resurser som de traditionellt har ägt, besatt eller på annat sätt utnyttjat eller förvärvat.

2. Urfolken har rätt att äga, utnyttja, utveckla och kontrollera mark, territorier och resurser som de innehar genom traditionell äganderätt eller annan traditionell besittning eller utnyttjande, liksom mark, territorier och resurser som de på annat sätt har förvärvat.

3. Staterna ska ge rättsligt erkännande och skydd åt denna typ av mark, territorier och resurser. Erkännandet ska ges med vederbörlig hänsyn till de berörda urfolkens sedvänjor, traditioner och fastighetsindelning.

Besinna er gruvhysteri moderater, centerpartister, folkpartister och kristdemokrater. Ta nu tag i frågan och lev upp till Sveriges åtaganden gentemot urfolket. Tänk längre än till nästa val. Tänk framtid med rena vatten, fjäll och skogar i en i övrigt sargad värld.

Träffar: 75


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


9 Replies to “Fartblind allians spenderar”

 • Gruvbolagen tänker långsiktigt om man jämför med politikerna. Gruvbolagens perpektiv är iallafall 10-20år. Politikerna är max 4 år…dvs fram till nästa valperiod så de kan få fler röster och hålla sig kvar vid makten…

  Tidigare har glesbygden blivit utnyttjat och landsdelarna här i norr. Det som händer nu är att Sverige blir utnyttjat.
  Vi är ju en del av Europa…
  Som Ronny Eriksson sjunger i Euskefeurat: ‘Det är långt härifrån till Bryssel, men längre från Bryssel å hit…’

 • Tor! Mycket bra skrivet!På dom bara.:O)..hoppas Reinfeldt kommer på bättre tankar och ändrar sig i frågan om ersättningen för de som måste flytta i Kiruna från relativt gamla lägenheter till nybyggda där priserna är skyhöga för att att de inte har något annat val. Naturligtvis bör staten vara med och betala. Tur att Kiruna kommun har politiker som kan prata för andras talan.
  I Amerika har man ju erkänt att indianerna tillhör ursprungsbefolkningen. I Sverige anser staten att de följer de mänskliga rättigheterna dvs FN konventionerna… och samerna har rätten till jakt och markrätter men i praktiken så är det en kamp bland befolkningen som bor på orten om vem som var först,,nybyggarna eller samerna. Gruvbolagen måste förstå att de måste kompensera människor för att gruvbolagen ska ha rätt till deras mark..och det ska göras ordentligt,ingen halvmesyr,utan beräknas i förhållande till deras vinster. Först då detta fungerar så finns också ett förtroende från allmänheten mot staten och gruvbolagens makt och inflytande. Lagen om sådd och skörd…i juridiska termer: att följa praxis: att vilja göra gott för någon annan människa,att sätta sig in i en annans människas åsikter och situation.Först då kan en förändring komma till stånd.

  • Ja han var som en alien i rutan han Reinfeldt. Arrogant och hemskt. Det är samma moderater då som nu. Spelar ingen roll vilken pr-firma de anlitar bara för att få fortsätta sitta på makten. Jag tror inte alliansen viker sig en tum för kirunaborna eller urfolkets rätt, de kör på bara. Väljarbasen finns ju söderut och det är den de måste hålla sig väl med. Enda hoppet är att de får sig ordentligt på skallen från EU och FN för hur illa de beter sig.

 • Glöm inte barnkoventionen.
  30 I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.Tor Lennart Tuorda

Tor Lennart Tuorda med fjället Fieres i bakgrunden.

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag