Fångstgropar i Jokkmokk förstörda av skogsmissbruket

Kartdump från Fornsök som visar ett fångstgropssystem mitt i en contortaplantering under berget Jarre vid Gárásj, väster om Jokkmokk.

Det en kvadratkilometer stora naturreservatet Jarrebäcken vid Gárásj väster om Jokkmokk såg nyligen dagens ljus. Det tackar vi för 🙂

Om skogsmissbruket inte fått grönt ljus av Skogsvårdsstyrelsen, numera Skogsstyrelsen, till att kalavverka ett stort område öster om berget Jarre på 1980-talet, som dessutom planterades med det vansinniga trädslaget Pinus contorta, hade det varit ännu bättre. Då hade Jarrebäckens NR kunnat sammanlänkas med det mäktiga Pärlälvens fjällurskogs naturreservat…

Förutom den totala utrotningen av arter som kalhygget orsakade, och contortaplanteringen, är en annan sjukt galen sak att kalavverkningen gick över ett fångstgropssystem som ingen ansvarig myndighet brydde sig om att undersöka innan skogsmaskinerna kom larvande. Fångsgropar blev illa tilltygade och planteringens extrema täthet gjorde dem nära nog osynliga. Likafullt genomfördes en arkeologisk inventering här, men efter skövlingen. Stackars de arkeologer som tvingades jobba i planteringen. Förvisso var plantorna små då 1986, men bara att uppleva den totala förstörelsen bör ha varit nog jävligt.

Tänk att fångstgropssystemet kanske byggts på och modifierats under flera decennier för 3000 år sedan, eller ännu längre sedan? Kanske skogen såg helt eljest ut, kanske lövträden dominerade? Jag vet inte om någon datering är gjord, eller har gått att göra, av detta system…
Sedan kom skogsmissbruket, påhejade av Skogsvårdsstyrelsen. Jag kan inte se någon mer onyttig och onödig myndighet i hela detta land än Skogsstyrelsen. Skulle väl vara Bergsstaten då…

Min son Nils förra sommaren i en av de fångsgropar i ett mindre system som finns på västra stranden av Alep Stájnasjávrre.

Mer skonsamt har skogsmissbruket agerat vad gäller fångstgroparna som ligger vid Alep Stájnasjávrre. Denna plats ligger inte så långt ifrån Randijaur där jag bor. Inte heller från den gruva som planeras i Gállok/Kallak. Här har skogen sparats någorlunda just vid fångstgroparna, så ingen av dem är skadad av skogsmaskiners larvband, hyggesplogar eller markberedningsaggregat.

Karta från Fornsök som visar Lilla Lule älv, byarna Björkholmen och Randijaur och fångsgropssystemet vid Alep Stájnasjávrre uppe till vänster. Gruvan planeras vid kartans Gállakjávrre, söder om fångstgropssystemet.

Man kan bara spekulera om alla fångstgropssystem och andra samiska arkeologiska lämningar som skogsmissbruket förstört. Det bör ha funnits något system norr eller nordost om kartans Roavvoajvve (klicka på kartan för att göra den större) eller söder om Boahttsunoajvve. Kanske hela dalen mellan bergen var spärrad av fångstgropar? Strategiskt för aktiva drevjakter, eller som passiva fällor på vildrenarnas vandringsvägar.

Det hade varit intressant att inventera området under Boahttsunoajvve. Jag är förvissad om att de samiska familjer som hade sina timmerkåtor i Gállok för cirka 350 år var bosatta i en urgammalt centum för jakt, fiske och renskötsel. Ett nav i en fångstmiljö, där fångstgropssystem och linjer av andra typer av fällor hade byggts upp i området under mycket lång tid. Men omfattningen av det får vi tyvärr aldrig veta. Norr om Roavvoajvve har skogsmissbruket plöjt sönder det kalavverkade hygget ända ner till vägen och samtliga arkeologiska spår har förintats.

Men det har alltid varit så just när det gäller arkeologiska fornlämningar i samiska kulturlandskap. De är inte så viktiga. Om till exempel vikingar hade levt och verkat här skulle varenda kvadratmeter inventerats innan skogsmissbruket kom och skövlade, och många områden skulle ha fredats från det så kallat skogsbruket. Dessutom hade vikingars lämningar gjort att gruvan aldrig någonsin blivit verklighet. Men när det gäller spår efter urgammal samisk kultur är det inte så noga.


Jag är mycket tacksam för det stöd mitt bloggande har fått under de senaste månaderna från både kända, men också helt okända, människor. Varma tack till er alla 🙂
Ni får gärna fortsätta swisha valfria belopp till 0702300955

Tack 🙂

#sveaskog #svpol #skogsstyrelsen #skogsmissbruket #deforestationsweden
#skyddaskogen #klimatsmartmedskog #standwithluoktomávas #deforestation #skogstokig #kalhygge #skogsskövling #climatejustice
#noplanetb #ekoparker #indigenousrights #skogtillnyttaföralla #naturvård
#skogsavverkning #climatecrisis #extinctionrebellion

Visningar: 371

Ett svar på ”Fångstgropar i Jokkmokk förstörda av skogsmissbruket”

 1. Det man ska säga här är sanningen.
  Och sanningen är att detta är olönsamt.
  Men lönsamhet sägs ändå vara orsaken!
  Från alla håll!
  Särskilt från miljösidan.
  De gamla socialistiska miljöorganisationerna.
  Men givetvis även från skövlarsidan.
  De samarbetar i lögnen.
  Massivt!!!
  Vad kan politiker då göra…?
  Ekonomi går ju alltid först.
  Om alla inblandade säger att detta görs av tvång på lönsamhet.
  Då har man ljugit.
  Eftersom planterade skogsmarker kanske inbringar halva värdet jämfört med kvalitetsskogen som fanns där innan.
  Detta gäller beskogade marker här i norr.
  En sanning SLU o co. gör allt för att dölja.
  De vill tänka som brottslingar.
  Men brottslighet föregick också statens och storbolagens markövertagande.
  Avvittringen, en av de största koloniala brotten i världshistorien.
  Inte mot samer specifikt, utan mot alla i skogslänen, inklusive nytillkomna som tänker sig en framtid här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *