En gruva i Gállok sker i strid mot EU:s habitatdirektiv, fågeldirektivet, Miljöbalken och Artskyddsförordningen

Skydda skogen och Naturskyddsföreningen genomförde kursen “Inventera mera gammelskog” i Jokkmokk under ledning av Amanda Tas. Också Gállok besöktes, en skog som till stora delar kommer att förintas vid en eventuell gruvstart. Det spelar ingen roll att den är föreslagen att bli naturreservat av länsstyrelsen.

“Vi kan i alla fall konstatera att skogen vid Gállok hyser höga naturvärden. Om skogen avverkas och exploateras kommer det att ske i strid med EU:s habitatdirektiv, fågeldirektiv, miljöbalken och Artskyddsförordningen. Hänvisningar till olika direktiv och lagparagrafer finns också i bilagan. Förhoppningsvis kan Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och Norrbotten använda detta för att gå vidare med i kampen mot gruvplanerna.” citat Amanda Tas.

Skogsområdet innehåller således mycket höga naturvärden. Ett konstaterande i strid mot förre näringsministern Karl-Petter Thorwaldssons lögnaktiga dravel om att det inte fanns några naturvärden att ta hänsyn till vid gruvexploateringen.

Förutom brotten mot urfolkskonventioner, folkrätt, vattendirektivet, kommande generationer, ortsbefolkningen, rennäringslagen, barnkonventionen (som nu är svensk lag), kulturmiljölagen, med mera, som gruvan kommer att bidra till, kan också läggas annan kriminell verksamhet mot den biologiska mångfalden.

Stora varma tack till Skydda skogen och Naturskyddsföreningen för ett otroligt värdefullt arbete 🙂Visningar: 336

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *