Du spelar med stulet land Bernhardsson
on 15/02/2018

Nedan bemöter jag Jokkmokks kommunalråds Robert Bernhardssons (S) replik på Henrik Blinds (MP) inlägg. Här följer först Henriks kritik från den 12 februari:

Så händer det igen. Det socialdemokratiska kommunalrådet i Jokkmokk lämnar in ett kompletterande yttrande till Regeringen gällande gruva i Gállok utan att ta hänsyn till de gängse demokratiska regler som gäller. I ett ärende som är den mest diskuterade politiska frågan i Jokkmokk på mannaminne. För trots att kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde den 29 januari så saknades ärendet på dagordningen. Ändå skickades yttrandet in tre dagar senare med den kommunala skölden som brevhuvud och undertecknat av kommunstyrelsens ordförande. Därför saknar regeringskansliet helt de synpunkter som mitt parti och övriga i oppositionen har om gruvprojektet och som hade följt med handlingarna i reservationer och tilläggsyrkanden.

Vad gäller yttrandet så tar sig åter igen den politiska majoriteten tolkningsföreträde för renskötselns intressen. Man säger sig veta mer än vad de som lever av renen i tusentals år säger. Den politiska ledningen talar till och med om att den kommunala utgångspunkten är att ”rennäring kan samexistera med gruvnäringen även i Jokkmokks kommun”. Ett hån för de hundratals renskötare- och ägare som bor i kommunen och likt andra kommunmedborgare bidrar till den kommunala välfärden. De tycks inte räknas utan ska offras på det kommunala altaret för de ”riktiga” jobben. Det borde vara på sin plats att kommunalrådet och den politiska ledningen började lyssna på de vars framtid hotas av en gruvetablering istället för att skriva om att gruvetableringen ”innebär mindre än en promille av kommunens totala yta”. En verbal vurpa som tyder på total historielöshet inför de stora råvaruttag som gjorts i kommunen genom hela förra århundradet. Man kan nästan tro att gruvlobbyorganisationen Swemin har hållit i kommunalrådets penna.

Vidare kan jag konstatera att den politiska majoriteten i Jokkmokk försöker blanda korten då man ringar in en fyramilsradie utanför världsarvet Laponia och pekar på redan befintliga markintrång som bland annat gruvan i Kiruna och Gällivare. Utan att nämna att dessa fanns långt före Laponia var utsett som världsarv och att skillnaden är att gruvan i Gállok inte är etablerad och därför kan vår generation göra skillnad och ta ansvar för både världsarvet Laponia och våra kommande generationers (giftfria) framtid. Slutligen. Åter igen skönjas drömmen om de nya (kortsiktiga och osäkra) jobben utan reflektion över vilka jobb som hotas och med vilka kulturella och miljömässiga konsekvenser. Fast det är inget nytt. Tänk om den politiska majoriteten kunde lyfta blicken och börja inse att Jokkmokk behöver ingen gruva. Här finns framtidstron. Företagandet växer så det knakar. Hela världen vill uppleva oss. Kommunens största tillgång är vi som bor här och våra orörda marker. Det är där de långsiktigt hållbara jobben och framtiden ligger. För vi som bor här har större visioner för Jokkmokk än ett hål i backen.

Från Sameradion & SVT Sápmis sajt idag, den 15 februari 2018:
Nu svarar kommunalrådet Robert Bernhardsson på kritiken mot kommunens remissvar till regeringen, gällande gruvetablering i Gállok.
Politiska majoriteten i Jokkmokk vill ha gruva i Gállok och förordar det i ett remissvar till regeringen. Kritiken från kommunens tredje största parti, Miljöpartiet är skarp eftersom man anser att frågan skulle ha behandlats i kommunstyrelsen först. Men Socialdemokratiske kommunalrådet Robert Bernhardsson kontrar mot Miljöpartiet.
– Man riskerar Jokkmokks framtid då man utmålar Jokkmokk som en plats där ingen annan ryms, men självklart ryms det fler, säger Bernhardsson till Sameradion & SVT Sápmi.

Miljöpartiets Henrik Blind har i sin kritik framhållit att renskötare också bidrar till kommunala välfärden, men att nu ska de offras på det kommunala altaret för de ”riktiga” jobben.
Blind tycker istället att den politiska majoriteten borde lyfta blicken och börja inse att Jokkmokk inte behöver någon gruva, utan istället hållbara jobb.
Men kommunalrådet Robert Bernhardsson som skrivit yttrandet från kommunen tycker Miljöpartiet har fel och att man faktiskt lyfter blicken.

– Vi jobbar väldigt framåtsyftande. Det som skiljer socialdemokraterna från miljöpartiet är att vi ser att antalet arbetstillfällen är jätteviktiga för Jokkmokks kommun och då behöver vi jobba konstruktivt för att fler arbetstillfällen ska tillskapas i Jokkmokk, säger Bernhardsson och tillägger:

Mina kommentarer: LKAB i Malmberget har under de senaste åren erbjudit cirka 500 jobb, som bara en (1) från Jokkmokk har sökt. Denna tendens visar att jokkmokkarna inte verkar vara intresserade av att jobba i en gruva.
Allt tyder på att gruvindustrin inom ett par år kommer att automatisera gamla gruvor. I och med detta kommer självklart de flesta arbetstillfällen i gruvnäringen att försvinna. Det är naivt att tro att en ny eventuell gruva i Gállok skulle gå emot rådande teknikutveckling. Om det värsta skulle hända – att Gállok får alla tillstånd klara för att börja bryta om kanske fyra år – är det oerhört naivt att tro att denna NYA gruva inte kommer bli automatiserad. Men kanske Bernhardsson gjort upp med gruvbolaget om att just Beowulf Mining skulle gå mot strömmen och av socialt ansvar konstruera flera hundra jobb jobb för att gynna den lokala arbetsmarknaden? En meganaiv tanke i såna fall…
Från första stund har vi i nätverket Gruvfritt Jokkmokk sagt att gruvan i Gállok kommer att ta jobb, inte ge. Renskötselföretag får sig en allvarlig knäck om gruvan blir verklighet, så också en rad turistföretag. Och den gängse bilden av att Jokkmokk värnar natur och kultur skjuts i sank. 

– Det är miljöpartiet som placerat oss i det här facket där allting ska ställas mot varandra. Det tycker jag är väldigt fräckt.

Mina kommentarer: Det som är fräckt i denna fråga är Jokkmokks kommunalråds historielöshet. Innan 1890 ägdes övervägande del av nuvarande Jokkmokks kommun av samer. Ägarförhållandena av de så kallade lappskattelanden var lika starka som böndernas ägande av sina hemman. Ödmjukhet Bernhardsson. Det är stulet land du spelar med. 

Bernhardsson menar att det är olyckligt att arbetskraft ställs mot varandra i Jokkmokk som tappat 41 procent av sin befolkning sedan 1968. Då fanns det 8720 personer i kommunen nu bor 5105 personer i Jokkmokk (2016).

Mina kommentarer: Det är enkel matematik att det under den begränsade tid då älvarna byggdes ut fanns fler jobb än vad det gjorde när kraftverken stod klara. När de konstruerade jobben upphörde var ju folk tvungna att flytta. Det blir samma sak om gruvan i Gállok blir av. Folk luras av att kanske bosätta sig i Jokkmokk, jobbpendla till den eventuella gruvan i Gállok fem mil bort och bilda familj och ordentligt rota sig i samhället. När allt är på topp tar malmen slut och det blir samma fenomen som i de av Vattenfall konstruerade Harsprånget, Messaure, Porjus och Vuollerim. Samhällen dör eller också minskar befolkningen dramatiskt.

Bernhardsson tycker att fler näringar har plats i Jokkmokk och han betonar vikten av att få fler i arbetsför ålder till kommunen.
– Det här ger arbetstillfällen och dessa ryms i kommunen tillsammans med befintliga arbetstillfällen. Det är inte speciellt schysst att ställa dem emot varandra. Naturligtvis kan man hitta en bra lösning för alla.

Mina kommentarer: Visst får fler företag som sysslar med turism, utbildning, forskning, förädling, med mera, plats i vår stora kommun. Renskötsel och turism måste ställas mot gruvnäringen, för de går nämligen inte att förena.

Bernhardsson säger att gruvan genererar några hundra arbetstillfällen och det menar han är viktigt för Jokkmokk.
Dessutom tycker Bernhardsson att Miljöpartiet försöker lura folk när det handlar om den planerade gruvans geografiska placering. Han säger att politiska företrädare, nationella och internationella, tror att Kallakfyndigheten ligger inom Laponias världsarv, trots att det är inte är så enligt honom.
– Många har gått på Miljöpartiets bluff, man har låtit sig luras av deras beskrivning var fyndigheten ligger, det är många som tror att Kallak ligger vid ett urskogsområde och det är inte sant, det är brukad skog sen 100 år tillbaka, säger Robert Bernhardsson.

Mina kommentarer: Laponia kommer att påverkas av en eventuell gruva i Gállok. Detta eftersom världsarvets ena ben vilar på renskötseln vars bas, renarna, som sommartid betar i Badjelánnda och Sarek. Renar som med en gruva får problem att flytta längs sina uråldriga trader och finna vinterbeten. Alldeles vid Gállok ligger en artrik naturskog som länsstyrelsen planerar göra till naturreservat. Är inte det ett nog starkt argument för att där finns en riktig skog Bernhardsson? 

Enligt Bernhardsson är världsarvet Laponia väl tilltaget i yta så att man ska kunna jobba med etableringar utanför världsarvet. Bernhardsson ser inte att Laponia ska vara ett hinder för all annan etablering.

Min kommentar: Laponia är vikt för renskötsel och andra samiska kulturyttringar och hindrar endast tunga exploateringar som gruvor, vattenkraft, skogsbruk, med mera. 

– Vi är väldigt konstruktiva och jobbar med lokal tillväxt och arbetstillfällen, Miljöpartiet jobbar utifrån svårmod och tycker det är vägen framåt, säger Bernhardsson.

Min kommentar: Kommunledningen med Bernhardsson i spetsen har bara gruvor i sina huvuden. Hur konstruktivt är det att lägga alla ägg i samma korg? 

Träffar: 33


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


One Reply to “Du spelar med stulet land Bernhardsson”

  • Vilken värld lever du i? ”Hela världen vill uppleva Jokkmokk” ingen som vill åka till Jokkmokk. Dags att vakna upp kanske. Företagandet blomstrar enligt ditt inlägg. Tvivlar på att det täcker skola, omsorg och allt annat. Se nu till att ta till vara på jobb möjligheter som faktiskt vill och har muskler att göra kommunen bättre på riktigt. Istället för att komma med massa floskel. Hoppas för allt att Mp inte åker ur riksdagen i valet. Ett parti så är så bra i grunden gör mer skada än nytta i verkligheten! Tänk om och gör rätt nu. Framför allt för Jokkmokks kommun. För du verkar ha en väldig övertro på denna kommun som dom flesta i vårt land och i världen fullständigt struntar i.Tor Lennart Tuorda

Tor Lennart Tuorda med fjället Fieres i bakgrunden.

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag