Den statliga värdegrunden

activism-sweden-no-mines

Enligt en artikel i Dagens Nyheter säger sig tjänstemän på Folkhälsomyndigheten bli tystade av sin chef när de i en mejltråd lyfter klimathotet.

“- Frågan är inte lämplig att diskutera i en mejltråd, bland annat av arbetsmiljöskäl, skriver han.

Efter helgen kallas fem anställda som yttrat sig i tråden till enskilda möten, de flesta med både sin enhetschef och sin avdelningschef. Där får de höra att de betett sig olämpligt och flera att de brutit mot den statliga värdegrunden – de regler som statliga tjänstemän ska följa.

– Det går emot den statliga värdegrunden att jobba som tjänsteperson på en myndighet och skriva aktivistiska mejl, säger en chef till en medarbetare i ett inspelat samtal som DN tagit del av.”

Överkuckuns tilltag sågas av rättsexperter.

“– Är det några som ska ha en repressalie så är det cheferna. Det är oerhört allvarligt om en statlig myndighet reflexmässigt vill tysta anställda. Det bryter mot både regeringsformen och Europakonventionen.”


I den statliga värdegrunden står bland annat.

“Myndigheterna är fristående, …” samt “Riksdagen och regeringen får inte lägga sig i hur
myndigheterna agerar i enskilda fall.”

Just så är det tänkt att demokratin ska fungera.

Tyvärr är rädsla hos höga chefer alltför vanlig i det här landet vilket gör att allvarliga frågor hamnar i limbo. Rädsla för att sticka ut, rädsla för att gå emot gängse normer, rädsla för att komma på kant med någon regeringsledamot eller till och med bli avpolleterad är stor. Och foten kan höga förvaltningschefer verkligen få. Utan skäl eller några som helst förklaringar. Pang-bom bara så är man sparkad!

Det är ett ett öde som det omtyckta och proffsiga länsrådet Johan Antti vid Länsstyrelsen i Norrbotten drabbades av för snart två år sedan. Antti lät länsstyrelsens tjänstemän presentera vederhäftig kritik mot gruvplanerna i Gállok, ett projekt som myndigheten sågade vid två tillfällen. DN frågade ansvarig näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson om skälet till uppsägningen.


“– Det är inget beslut som regeringen har tagit, säger Karl-Petter Thorwaldsson.
Vem har då tagit det beslutet?
– Vet inte, jag vet bara att det inte är ett regeringsbeslut, det vet jag.”


“Om Johan Antti fick gå på grund av sitt agerande i Kallak-ärendet, skulle det vara i strid med grundlagen. Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, tar upp självständighetsprincipen – en regel som finns i grundlagen regeringsformen.

– Om det skulle vara så att en tjänsteman inte får ett förlängt förordnande på grund av hans agerande i ett enskilt ärende, skulle det kunna ses som en inskränkning av den självständigheten.”

Att Karl-Petter Thorwaldsson så tvärsäkert vet att regeringen inte sparkade Johan Antti torde bero på att det var han själv som gjorde det. Alternativet till det är att det finns en mäktig stat i staten. En samling hemliga gubbar som inte ens näringsministern känner till…

Det är såna här omotiverade sparkningar som skapar rädsla och en osund och odemokratisk tystnadskultur i statsförvaltningen. Det liknar totalitära länder. Det är sjukt och skrämmande att vår tids allvarligaste frågor endast talas om bland engagerade och på riktigt oroade människor i #ExtinctionRebellion, #Skogsupproret, #Återställvåtmarker, #Greenpeace, #Tatillbakaframtiden, med flera engagerade gräsrotsrörelser.













Träffar: 119

Ett svar på ”Den statliga värdegrunden”

  1. Det är verkligen skrämmande att anställda ska tystas. Det är också skrämmande att en ny statlig värdegrund verkar vara under bearbetning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *