Brev till svenska ministrar från biologen Sebastian Kirppu

Timmerbil med gammelskog. Kör över dammen till Parki kraftverk. Parkijaur, Jokkmokk.

Bästa minister!

Välkomna till ditt nya jobb!

Mitt mail vänder sig framför allt till er; 

Magdalena Andersson
Karl-Petter Thorwaldsson
Mikael Damberg
Anna-Caren Sätherberg 
Max Elger
Annika Strandhäll
Jeanette Gustafsdotter

Jag har i många år jobbat med och engagerat mig för den svenska skogens ekologi, biologiska mångfald och klimatnytta. 

Som ni alla känner till så står vi inför två jättestora utmaningar som måste lösas samtidigt, utarmningen av biologisk mångfald och klimatuppvärmningen. Efter att ha läst eller hört en del uttalanden från några av er så blir jag bekymrad över att insikten om att Sverige är ett U-land när det kommer till skydd av skogsekosystem, biologiska mångfald samt bevarandet av kollager i äldre skogar och våtmarker verkar saknas hos många av er.

Några uttalanden från några ministrar i vår nya regering:
– Nu pågår en global klimatkapplöpning där Sverige springer i ledarklungan. (Statsminister Magdalena Andersson)

– Vi har världens mest hållbara skogsbruk. (Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg)

– Huvudsakligen beror det på en grundinställning hos Socialdemokraterna, vi gillar gruvor. (Näringsminister Carl-Petter Thorwaldsson)

1. Jag skulle vilja fråga dig/er hur du/ni har tänkt att vi ska kunna leva upp till nationella och internationella miljömål gällande skog, biologisk mångfald och klimat?

Som det ser ut idag så ligger Sverige efter i detta arbete. Vi har väldigt små arealer skyddad skog och både FN och EU har som mål att minst 30% av landareal och havsareal ska skyddas till år 2030. Dessa områdena ska vara av ekologiskt representativa naturtyper med särskild vikt för biologisk mångfald. Utöver detta ska vi även restaurera skogar så att de blir mer resilienta och stabila som ekosystem vilket krävs i klimatförändringens tidevarv. Samtidigt bedriver Sverige ett av världens mest ohållbara skogsbruk där utarmningen av biologisk mångfald är enorm samt att kollagren i de gamla skogarna som avverkas minskar och försvinner. Kalhyggen och unga planterade virkesåkrar kan inte kompensera för dessa förluster för natur och klimat.


2Hur har du/ni tänkt att se till att samernas rättigheter efterlevs? 

Vårt lands ursprungsbefolkning går på knäna på grund av den storskaliga industriella exploateringen (skogsbruk, gruvor, vattenkraft och vindkraft) som förstör betingelserna för renar att hitta mat. På de senaste 50 åren har t ex de lavrika skogsmarkerna minskat med 70% vilket är en katastrof för renarna. Minskningen pågår även när det gäller mängden gammelskog där hänglavar är viktiga inslag för både renar och biologisk mångfald. Dessa skogar blir färre och färre vilket skadar samernas möjligheter att bedriva renskötsel och bevara sin kultur och identitet. Även detta är ett tydligt bevis på en pågående biologisk utarmning av den svenska skogen och naturen samt kulturen.

3Hur ska du/ni se till att den svenska statens bolag och myndigheter (fr a Sveaskog, Fastighetsverket och Fortifikationsverket) slutar kalhugga och bruka skyddsvärda naturskogar? 

De statsägda naturskogarna är ett allmänintresse av stort värde och bör i första hand användas till biologisk mångfald, kollager (klimatnytta), rekreation och ursprungsfolkens rättigheter. Alla dessa parametrar stärker varann och skapar goda förutsättningar för ett bra natur- och miljövårdsarbete där de allmänna intressena (biologisk mångfald, kollager, rekreation och ursprungsfolk) blir vinnare, det vill säga både människor och miljö.

Jag bifogar min rapport med text och bild från den ekologiska situationen i den svenska skogen.

Med rapporten vill jag förmedla en mer verklighetstrogen bild av skeendena där ute i vårt gemensamma naturarv, det svenska skogslandskapet. Rapporten visar, till skillnad från den information om “guld och gröna skogar” som levereras från Skogsnäringens aktörer (Skogsindustrin, Skogsägarrörelsen, LRF samt skogsproduktionsdelen av SLU), att allt inte står så bra till som det påstås.

Jag har även delat med mig av denna rapport till flera politiker inom Europa så att den stora massan av politiker i vårt gemensamma projekt, EU, har samma verklighetsbild. Vi behöver ha det om vi ska kunna komma framåt i arbetet att minska klimatförändringarna och stoppa utarmningen av biologisk mångfald. Dessa båda utmaningar är vår civilisations allra största, inte bara för vår generation utan även för våra barn och barnbarn.

Med en stark förväntan om ert engagemang för vår gemensamma framtid på vårt enda hem – planeten Jorden! 

/Sebastian Kirppu, skogsbiolog PS: här nedan är min text till era kollegor i Europa.Dear citizens of Europe and planet Earth!

I want to inform you of a biodiversity crisis which is going on in the Swedish forests. This crisis started already about 60 years ago, when the Swedish forestry model with clear cutting forestry was introduced as the dominating logging method/activity when forests are managed. Now, when half a century has passed, the crisis for the forest ecosystem is severe and the loss of biodiversity is monumental, we need to change this devastating forestry model to be more of a sustainable and environmentally friendly method to manage our forests. Therefore I call upon your attention with this e-mail including the enclosed photo report from the Swedish forest landscape.I sincerely hope that you take your time to read it and please pay attention to the pictures in the report .

Best regards,Sebastian Kirppu, forest biologist

Visningar: 261

7 svar på ”Brev till svenska ministrar från biologen Sebastian Kirppu”

  1. Man läser om skövlingen av regnskogarna , som är vidrig, men Sverige är inte ett dugg bättre. Så mycket gammelskog som bara mejas ner trots protester. Lagar som går att kringgå som inte skyddar som dom ska. Man skäms att Sverige bidrar till utsläpp och miljöförstöring på ett onödigt sätt. Och gråter över all underbar skog som stått i så många år som inte finns längre.

  2. Biologisk mångfald och skydd av robusta skogsekosystem är en förutsättning för sveriges välfärd tillika en källa för allas hälsa och livskvalitet.

  3. Skogarna skövlas längs med våra större vägar till förmån
    för köpcentran och hamburgerrestauranger. Var ska de vilda djuren ta vägen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *