Guhkesvágge.

©Tor Lundberg Tuorda.


Hermelin

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag