(c) Tor Lundberg Tuorda

Utsikt från berget Átjek vid Parki vattenregleringsmagasin. Ett landskap där urskogarna utrotats och vattendrag dränkts.


Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag

Vilande renar