(c) Tor Lundberg Tuorda

(c) Tor Lundberg Tuorda

Ruovddevárre vid Änok norr om Kvikkjokk hotades av gruvexploatering. Det engelska psospekteringsbolaget Beowulf Mining fick 2006 Bergsstatens tillstånd att undersöka förekomsten av titan- och järnmalm. Min äldsta son Anton vid elden vid sjön Änojávrre, berget med malmförekomsten skymtar bakom hans huvud.


Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag

Vilande renar