(c) Tor Lundberg Tuorda

Det framkommer att bolaget provborrar utan arbetsplan. De har heller inte gett någon som helst information om arbetet till vare sig berörd markägare eller sameby (Jåhkågasska). Cirka sex tusen 15-åriga tallplantor har mejats ner av bolagets skogsmaskin som fraktar borriggen. Ingreppet har polisanmälts, men är nedlagt. Ingen ersättning för överträdelsen har betalats ut till markägaren. Här visar Beowulf Mining att de är ett oseriöst företag. Många fler öveträdelser och misstänkta miljöbrott kommer med tiden.


Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag

Vilande renar