(c) Tor Lundberg Tuorda

Per-Ola Larsson visar hur foderrören sätt ihop i borrhålet och berättar att det går fint att jobba även om det är kallt. Dock kan kylslangar och kopplingar behöva värmas.


Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag

Vilande renar