Beowulf close to bankruptcy?
on 23/06/2014

Beowulf Mining’s promises of forthcoming drilling on Kallak North was a lie.

Nothing happens in Kallak right now.
The company has completely left the area.

Not a shred of drilling equipment is to be seen.
Is Beowulf Mining out of money?

Are they close to bankruptcy?

A tip to all shareholders: leave the sinking ship before it’s to late…

Huvud utställning

 

Träffar: 68


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


One Reply to “Beowulf close to bankruptcy?”

  • Troligen har de fått svar på provbrytningen och insett att det inte är lönsamt längre. Låg järnhalt, föroreningar och mycket gråberg att bryta för att hitta malmen.Tor Lennart Tuorda

Självporträtt
Jag vid Ale stenar i Skåne. Foto: Åsa Lindstrand

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag