Avslagen och nedslagen
on 15/03/2018

Man hittar ett projekt som Länsstyrelsen i Norrbotten utlyst som passar en som hand i handsken. Lägger mycket krut på att formulera en ansökan. Stressar med att få iväg den i tid (31/12 2017) och ringer och hör om den kommit fram. Och så tre månader efter. Avslag.

Ville göra en film om och ta stillbilder från ett område vid Kvikkjokk som jag har stor kunskap om. Samer som levt och verkat i området. Som fått flera platser namngivna i terrängen. Platser som nog bara jag hittar till idag. Om inte jag dokumenterar dem och berättar om dem, så faller den kunskapen i glömska.

Länsstyrelsen skriver:

“Under tre år kommer det vara möjligt att söka bidrag till projekt som syftar till vård och restaurering, information eller till kunskapsuppbyggnad kring samiska kulturmiljöer i länet.”

“Syftet med satsningen är att samiska byggnader, platser och kulturmiljöer ska bevaras men framförallt att uppmuntra till insamling av minnen och berättelser kring platserna. Det kan vara ett viste, en kallkälla, en byggnad eller ett större område, men även gälla en person med anknytning till en viss plats.” (min fetning)

Materialet ska bland annat användas till utställningar, trycksaker och annat. Ingenstans står att film är bannlyst. Utom i motiveringen till Länsstyrelsens beslut (Diarienummer: 434-147-18):

Goddag yxskaft.

Jag tycker ansvariga tjänstemän inte uppfyller sina skyldigheter, när man inte stöttar och använder den kompetens som finns i vårt län. Om länsstyrelsen och andra regionala myndigheter använde de pengar de sitter på till att fördela dem bland och anlita småföretagare ute i länet, skulle de kunna skippa alla företagsstöd som finns. Man kan nog inte ens föreställa sig hur många tappade sugar det finns därute, just på grund av sånt här. Vad gjorde jag för fel den här gången? Eller är det jag, min person, som är fel? Min bakgrund och brist på formell utbildning? Om det är arkeologer och/eller arkivarier stödet är riktat till, så vore det läge att skriva det redan i kriterierna, så slipper man ödsla både tid och förhoppningar på att skriva ansökningar. Och HUR ska ett immateriellt kulturarv, minnen och berättelser förvaltas om det inte sker just genom dokumentation som tillgängliggörs?

Det är hopplöst. 

Träffar: 23


Leave a Comment:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


One Reply to “Avslagen och nedslagen”

  • Att projektet administreras av länsstyrelserna och inte Sametinget är ett politiskt sanktionerat och utstuderat övergrepp i sig, det skulle kunnat delegerats för sin egen trovärdighetsskull. En markering för att behålla initiativet.Tor Lennart Tuorda

Tor Lennart Tuorda med fjället Fieres i bakgrunden.

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag