Arkeologisk undersökning igen i Gállok

Arkeologen Gunilla Larsson hjälpte 2012 oss i nätverket Gruvfritt Jokkmokk med att ideellt inventera Gállok på samiska fornlämningar som härdar, boplatser, kokgropar, förrådsgropar, med mera. Detta gjordes eftersom den undersökning mineralprospektören finansierade för sin första MKB var bristfällig. 2012 sa Gunilla att hela det område som kommer att bli påverkat av den eventuella gruvexploateringen borde undersökas. Det görs nu.


Till vardags jobbar Gunilla Larsson som arkeolog på Länsstyrelsen i Dalarna. I sommar har hon dock tagit tjänstledigt för att undersöka lämpliga delar av hela området som vid bäckar, kallkällor och myrar. Ett fristående privat konsultföretag inom arkeologin bekostar hennes insats denna gång. Det tackar vi för!

Jag följde med henne under några timmar på den del där sandmagasinet planeras. Två härdar hittades, som Gunilla med en sond, vilken liknar en biskopskringla, tryckte ner i jorden. Svarta kolrester visade att det verkligen var arana/härdar där samer för mycket länge sedan eldat med kåtaduken svept runt stänger. På backar vid myrar och på myrholmar går denna typ av samiska fornlämningar att finna. På myrarna finns renbete, det fläktar och kan bli mindre med flygfän och vajorna kunde bättre hållas under uppsikt under den intensiva epoken i renskötseln då de flitigt mjölkades.

Tidigare hittade Gunilla ännu två härdar som hon också kommer att lägga in på Riksantikvarieämbetets nättjänst Fornsök. Jag kommer troligen hänga med henne någon fler dag under nästa vecka. Min gissning är att det finns fångstgropar på den södra sluttningen av berget Boahttsunoajvve. Så häftigt det vore om vi kunde finna sådana! På andra sidan den svaga dalen där sandmagasinet kanske kommer att anläggas – på nordostsidan av berglandet Roavvoajvve – har dock skogsbruket plöjt det kalhygge som de högg på 1970-talet. Där har därmed alla eventuella arkeologiska spår förintats.


Visningar: 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *