Ännu en gammelskog planeras kalavverkas i Jokkmokk


Jokkmokks allmänning planerar att avverka ännu en av de gammelskogar skogsbolaget förvaltar. En ny skogsbilväg är brutalt dragen in i en otroligt läcker gammelskog med många kallkällor, lågor och sälgar. Skogen är belägen på norra sluttningen av berget Juovvavárre på södra sidan av sjön Ráddnávrre och byn Randijaur, 40 kilometer väster om Jokkmokk. (koordinater: Sweref 99: 74035690, 684133)


Den nya vägen syns på lantmäteriets topografiska karta, men inte på ortofoto, där jag därför har ritat in den ungefärliga sträckningen.


Gammelskogen är omringad av kalhyggen och plantager, men trots att området är hårt sargat måste tydligen också denna ö av ursprunglig skog skövlas. Det borde faktiskt vara förbjudet att avverka skogar som aldrig tidigare har varit kalavverkade, där ekosystemet ovan och under mark är intakt och som tusentals arter är beroende av. Tilltaget är så klart också helt i otakt med klimatdebatten.

Samebyn Jåhkågasska tjiellde har vid upprepade tillfällen försökt hindra dragningar av nya skogsbilvägar och avverkningar i detta, men också kringliggande områden, men utan resultat.

Jag vill försöka vara ett språkrör för den riktiga skogens alla djur och växter och tala för kommande släkter som kommer att bo och verka i Jokkmokk, inte minst de som kommer ärva delägarskap i Jokkmokks allmänning. Jag kan inte tänka mig att framtidens människor kommer att vara lyckliga över all den skog som dagens Allmänning har omvandlat till artfattiga tallplantager.

Jag är övertygad om att framtidens människor, delägare eller inte, inte har kortsiktig vinst som främsta drivkraft och värdekälla. För pengarna rinner självklart in när man säljer skog. Men räcker det inte nu. Vad ska Allmänningen med alla pengar till? Vad är det för förvaltning att skövla allt? Jag är själv delägare i Jokkmokks allmänning och ryser av obehag när jag ser hur detta vårt skogsbolag beter sig.

Skälet till varför Allmänningen överhuvudtaget bildades tycks ha fallit helt i glömska. Jokkmokks allmänning tillkom för att skogsägare skulle avsätta skog gemensamt som skydd för Baggböleri och skövling. Idag är allmänningen ett av de bolag som går hårdast fram i våra marker.

Redan idag är det sorgligt att färdas längs vägarna i Randijaurområdet. Det kryllar av fornminnen efter de som gått före oss, och för oss som vet vad en riktig skog är, är det lätt att framkalla bilden av den mosaik av opåverkade sjöar, tjärnar, bäckar, holmar, uddar, kullar och berg som området har bestått av. Jag känner vanmakt då jag färdas mellan mina båda hem i Kvikkjokk och Randijaur och det längs vägen nästan inte längre finns någon skog alls kvar. Inför det faktum att framtida människor mest kommer ha möjlighet att jaga i likformiga plantager där det just inte finns något vilt, fiska i vattendag som skogsbruket sett till att slamma igen, leta slöjdämnen som inte existerar, försöka få upp eld där det inte finns någon ved, bedriva renskötsel där det inte finns bete, ägna sig åt skonsamt turistföretagande där gäster en gång guidades mellan grova sälgar med dofttickor, granlågor med rosenticka och ullticka, garnlavsdraperade sagomiljöer, grova tallar och granar. Att allt det som gjorde vår trakt så fantastisk kommer att vara borta och med det också stora delar av det som ännu är vår kultur.

Skadan med den nya vägen är redan gjord. Och det ser bedrövligt ut. Men än finns det möjlighet att låta skogen stå. Om inte annat så för de älgar, renar och den björn vi såg spillning efter igår, eller den tjädertupp som lyfte från en torr tallkulle. Hoppas Jokkmokks allmänning låter den vara.


Sonen Nils vid tre björnskitar utmed varann.
Sonen Nils vid sälg.
Lunglav.


Hela detta område tillhörde tidigare ett samiskt skatteland som kallades Tjäruborgarens land. Läs gärna: https://kvikkjokk.nu/livet-pa-ett-samiskt-skatteland-1724/

Jag skrev detta inlägg just innan helgen. Idag, tisdag den 25 augusti, har jag kontaktat Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Skogsstyrelsen i Jokkmokk om att de ska skydda denna skog.

Visits: 1177

9 svar på ”Ännu en gammelskog planeras kalavverkas i Jokkmokk”

  1. Naturskogens rätt till att finnas är självklar, den biologiska mångfalden är oerhört viktig i dessa dagar. Ekonomiska kortsiktiga mål är underordnade i att bevara naturlig skog. Möjliggör ekoturism i stället. Hållbarhet är fokus nr. 1

  2. Hur är detta möjligt, vem/vilka har tagit detta beslut? Om pengar behöver samlas in så sprid denna info så att det finns möjligheter att donera.

    1. Skogsstyrelsen har gett tillstånd och Länsstyrelsen bryr sig inte, tyvärr. Enda att hoppas på är att alla gamla partier röstas bort i valet annars lär skövlingen fortsätta.

  3. Det är för jäkligt, hur kan man stoppa det här? hur kan det tillåtas? vem kan man kontakta för att för stopp på det här? man kan inte lämna det så att det försvinner, varför skövlas det bort riktigt skog när de har planterat granar någon annanstans för just det?

    1. Rösta bort alla exploateringspartier i valet, S, M, KD, L SD. En utopi, men det är är det enda som gäller annars lära allt fortsätta. Industrin säger de behöver sog och industriskogen verkar inte räcka. De får aldrig nog.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *