Aktivistlista för Gállok/Kallak

Beowulf Mining jobbar vidare med sin miljökonsekvensbeskrivning som de beräknar vara färdig i slutet av året, enligt uppgifter i Dagens Industri.

MKB:n blir troligen godkänd men också överklagad till miljödomstolen och senare miljööverdomstolen.
Endast några få procent av alla MKB:er underkänns i sista ledet och prospektören, eller det gruvbolag som denne planerar sälja till. Risken är därför mycket stor att gruvan får tillstånd att starta.
Parallellt med Beowulfs MKB-arbete jobbar samebyarna med sina domstolsprocesser för att försöka stoppa gruvplanerna.

Men vare sig överklaganden av MKB:n eller juridik är några garantier för att hindra gruvan. Därför måste vi redan nu inrikta oss på en massiv och tålamodskrävande kampanj på platsen för det planerade dagbrottet med hundratals aktivister som bedriver fredlig civil olydnad. 

Redan nu måste vi arbeta fram seriösa och effektiva strategier för motståndet. Redan nu måste vi samla de som är intresserade att ägna sig åt civil olydnad i Gállok om kanske två år. Detta för att i tid kunna planera på bästa sätt. 

Ni som vill hjälpa till att stoppa monstret från Storbritannien kan anmäla ert intresse i ett mejl till: gruvfrittjokkmokk@proton.me

Ange ert telefonnummer och vilken form av motstånd ni är villiga att ägna er åt:

1 – fredlig civil olydnad där man med sin kropp hindrar exploatörens arbeten inför gruvstart.

2 – planering, information, samband.

3 – vatten, ved, mat, insamlingar och support till aktivisterna, även medicinsk.

4 – media, talesperson (max två).

5 – media: fotograf, filmare, skribent som dokumenterar och sprider material för SoMe och till traditionella medier.

Era namn blir synliga endast på det krypterade mejlkontot som endast ett fåtal personer i vårt nätverk har tillgång till. 

Er anmälan är bindande, men självklart kan det inträffa oförutsedda händelser över månaderna framåt, vilka kan gör det omöjligt att resa till Gállok.

På Facebook och vårt nätverk Gruvfritt Jokkmokk kommer löpande att presenteras hur antalet växer som vill skydda Gállok. Inga namn, endast antal.

Varma tack för ditt stöd 🙂

Träffar: 237

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *