4000 nya vindkraftsverk i Norrbotten

Arne Müller på Norrlandsparaxoxen den 28 februari 2021

“Det har pratats mycket om omställningen av stålindustrin till fossilfri produktion under den gångna veckan. Nu finns det tre stora satsningar i Norrbotten som är del av denna omställning – LKABs planer på att gå över till järnsvampsproduktion baserad på vätgas, Hybrit-projektet, där SSAB, LKAB och Vattenfall samarbetar om en metod för fossilfri ståltillverkning och veckans nytillskott, H2 Green Steels plan på ett stålverk i Luleå där kol ersätts med vätgas.

Det är naturligtvis bra att det börjar tas rejäla steg för att ställa om en industri som står för sju procent av de globala CO2-utsläppen, men det finns en fråga som tenderar att hamna i skymundan – var ska de enorma mängderna fossilfri el komma ifrån?Jag har tidigare skrivit om det med norra Sverige som utgångspunkt. De stora projekten som är kopplade till klimatomställningen behöver ungefär 85 TWh el. Det kan jämföras med hela Sveriges elanvändning idag som ligger runt 140 TWh.

Med Energimyndighetens antaganden om teknikutvecklingen inom vindkraftbranschen innebär det att det behövs drygt 4000 vindkraftverk ytterligare i norra Sverige, om det är denna energikälla som ska täcka behoven.

Nu har jag tittat på frågan ur ett globalt perspektiv. För trots att den senast planerade satsningen på fossilfritt stål är stor, så kommer den bara att stå för en liten del av världens stålproduktion. Stålverket i Boden ska producera fem miljoner ton. Produktionen i världen var förra året 1864 miljoner ton. Stålverket i Boden räknar med att använda 12 TWh el. Det innebär att om hela världens stålproduktion skulle ställas om så behövs det ungefär 4500 TWh. Att detta är en otrolig massa elektroner som ska förflyttas är lätt att se, men hur mycket är detta? Enligt det internationella energiorganet IEA så ligger den globala elanvändningen på ungefär 28 000 TWh.

Med koldioxidfri stålproduktion behövs det en ökning med 16 procent. Det låter som en ganska hanterlig ökning, men det finns en hake. Idag produceras merparten av världens el med fossila energikällor (17 000 av 28 000 TWh). Det handlar alltså först om att i snabb takt ersätta merparten av dagens elproduktion med fossilfri el och sedan öka på produktionen ytterligare. I Ekonomiekots sändning framgår också att det finns prognoser som säger att stålkonsumtionen i världen kommer att fördubblas under de närmaste årtiondena. Då behövs det ytterligare 4500 TWh fossilfri el.I nästa steg skulle det vara intressant att räkna på materialåtgången för de vindkraftverk och solpaneler som ska ersätta den fossilbaserade elproduktionen.

Tills vidare nöjer jag mig med att konstatera att det är svårt att se hur det ska vara möjligt att få fram de mängder av stål, aluminium, koppar, neodym, silver, indium med mera som kommer att behövas. Syftet med dessa räkneövningar är inte att ifrågasätta omställningen av stålindustrin. Det är ett måste att få bort de stora fossila utsläppen. Det är också ett steg i rätt riktning att lägga mer av förädlingen i närheten av järnmalmen, det minskar transportbehoven. Dessutom är det självklart ett stort plus att lägga elintensiva anläggningar i ett område där elproduktionen är fossilfri.

Men jag ser inte hur omställningen kommer att vara möjlig med en stålproduktion på dagens nivå och än mindre om den ska fördubblas på några årtionden. Det gör att den allra viktigaste frågan borde vara hur hushållningen med stålet kan förbättras: Hur bilindustrin ska ställas om till att bygga mindre bilar? Hur behovet av att ha en egen bil ska minskas i den rika delen av världen? Hur användningen av stål och betong inom byggindustrin ska minskas? Vilka byggen som inte ska genomföras alls? Hur återvinningen av stål (som redan är skapligt bra) ska bli ännu bättre? Men den frågan har ännu inte tagits upp i diskussionen kring satsningarna på fossilfri stålproduktion.”

Drygt 4000 vindkraftsverk alltså. Och då är inte försörjningen av den planerade fabriken för konstgödsel medräknad. Om detta vansinne realiseras blir effekterna för naturvården och renskötseln förödande.

Den så kallade gröna omställningen är ingenting annat än grön kolonialism.Träffar: 366

2 svar på ”4000 nya vindkraftsverk i Norrbotten”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *