Renar på flyttning. Rásek, Bietsávrre.

(c) Tor Lundberg Tuorda

Views: 3