Renvajor med nyfödda kalvar, Badjelánnda.

Views: 3