(c) Tor Lundberg Tuorda

Utsikt från berget Átjek vid Parki vattenregleringsmagasin. Ett landskap där urskogarna utrotats och vattendrag dränkts.

Views: 3


Figurer på Báktestubbá

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag

Tors Galleri