(c) Tor Lundberg Tuorda

I december 2011 besökte Jonas Vannar från Sirges sameby och jag Beowulf Minings borrplats. Jonas trodde att de borrade utan tillstånd och vi skulle kolla det.

Views: 4


Figurer på Báktestubbá

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag

Tors Galleri