(c) Tor Lundberg Tuorda

Den 30 januar 2012 inviger handelsmimistern konferensen Framtidens gruv och mineralindustri på Grand i Stockholm. Sessionen anordnades av gruvlobbyn utan några kritiska röster -förutom Sofia Bothorp som tog ordet i slutet. Marie Persson, Matti Berg, Niila Inga och jag var också där från den gruvkritiska sidan.

Views: 3