Etikettarkiv: kalk

Våldtäkten på Gotland

Ojnareskogen faller för att finska Nordkalk vill göra ännu ett stort dagbrott – utan hänsyn till att vattenförsörjningen riskeras för tid och evighet, utan hänsyn till alla orkideer – vissa endemiska arter – som finns bara här just tack vare rikedomen på kalk, utan hänsyn till lokalbefolkningen, fårbönderna eller framtiden se TV4,s förträffliga inslag, utan hänsyn till den enorma opinion över hela landet som äntligen vuxit fram.

I TV4 i förrgår intervjuades en bonde i området: ”Det är så långa led framöver som blir påverkade av det här”. Bonden var självklart livrädd för att bli utan vatten, vis av den skada som bara några provborrningshål två kilometer från hans gård bidrog till för några år sedan, då också flera andra gårdar förlorade sitt vatten. Detta borde i rimlighetens namn vara ett nog tungt vägande skäl för att inte spränga upp ett gigantiskt 35 meter djupt dagbrott. Tyvärr får inte det gotländska bondförnuftet råda, bara analyser från SGU,s köpta så kallade experter. Detta är en miljöskandal av aldrig skådat slag. En miljöskandal vilken socialdemokraten Mona Sahlin och centerpartisten tillika förre miljöministern Andreas Carlgren bäddat för se TV4,s inslag igen.

Om Nordkalk verkligen får brytningstillstånd sätts ribban för hur illa utländska gruvbolag kan bete sig även i Sápmi. Ojnareskogen och det förskräckliga som händer på Gotland berör oss alla.

Läs Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kalkprotest-sprider-sig_7461956.svd

Om polisinsats i DN: http://www.dn.se/nyheter/sverige/70-mot-20–polisen-forstarker-pa-gotland http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisinsats-kan-komma-i-ojnareskogen

 

 

Sverige är den globala gruvnäringens jultomte

Hundraårig kalk och skiffergruva vid Hunneberg i Västergötland.

I över hundra år har Staten finansierat undersökningar om var landets brytvärda metaller finns att utvinna. Geologer, säsongsanställda och flygare samlade in mineralprover och utförde mätningar. I stort sett hela landet karterades. 100 000 dokument i form av dagböcker, prospekteringsrapporter och kartor dokumenterar fyndigheterna. Och 370 mil borrkärnor, största samlingen i världen. Alltihop bekostat av de skattemedel som vanliga svenska medborgare jobbat ihop.

Mineraler…

I och med den minerallag som kom 1992 släppte regeringen Bildt, i sann nyliberal anda, all denna information fri och väkomnade varmt alla världens gruvbolag till Sverige för prospektering och brytning. Nära ett tusental malmletare per år, de flesta utländska, får all tänkbar behövlig service för att söka information och analysera malmprover på SGU (Sveriges Geologiska undersökningar) i Malå. Gratis.

Kvarlämnade verktyg på Silbbátjåhkkå i Padjelanta nationalpark.

Världens äldsta borrkärna borrades upp 1896 på Ruovddevárre vid Kvikkjokk. Den visar att berget innehöll järnmalm och titan. Ett faktum som gjorde att Staten stakade ut en järnväg genom Tjuoldavágge, genom Badjelánnda, till närmsta norska isfria fjord. Lyckligtvis blev varken brytning eller järnväg verklighet den gången, men hotet av en storskalig exploatering finns fortfarande kvar. Detta från samma gruvbolag som vill bryta järnmalm vid Randijaur – som fått Statens välsignelse att i vilken gång i ordningen det nu är, provborra detta anrika malmberg. På gruvbolaget Beowolf Minings hemsida torgförs Ruovddevárre som flaggskeppet.

Karta över Beowolf Minings planer för Ruovddevárre en dryg mil norr om Kvikkjokkk.

Att fyndigheten ligger i Laponia, Lapplands värdsarv, grämer dem.

Denna silver- och blygruva från 1661 ligger också i Laponia, närmare bestämt på Silbbátjåhkkå i Badjelánnda. Men i och med att den ligger i en nationalpark är tydligen skyddet för starkt också för Bergmästaren på Bergsstaten för att bevilja brytningstillstånd. Säkerligen finns mycket silver kvar här i berget…

Malmletarna tycker Sverige är unikt som helt fritt ger ifrån sig sådan värdefull och lättillgänglig information. Så kan utländska gruvbolag etablera sig i Sverige och suga ut allt som går. När malmen är slut och ingenting mer går att göra pengar på far de hem igen. Lämnar ett ödelagt landskap med frigjorda tungmetaller och läckande slamdammar efter sig. Och besvikna människor som låst upp sig på gruvorten. Förutom några jobb under en begränsad tid, vad tjänar Sverige långsiktigt? I Norrbotten finns redan två stora järnmalmsgruvor och ytterligare en är på gång i Pajala. För dem som vill tjäna stora pengar går det bra att pendla dit, och ha kvar en gruvfri Jokkmokks kommun.

Fotograf fotograferar Gropen i Malmberget, innan den började fyllas igen med gråberg. Nya gropar lär dock komma till…