Film om rasisten Herman Lundborg

15 januari, 2015

Kultur, Politik

Tagged: , , , , , , , , , , , ,


I början av förra seklet var norra Sverige en tummelplats för allehanda forskare. Bland dessa studerade män från landets södra delar fanns de som strävade efter att bekräfta sina teorier om samernas underlägsenhet. I sin film Hur gör man för

Read More →Norna

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag

Tors Galleri