Etikettarkiv: eu

EUforiska ger opinionsras i EU-valet

Miljöpartiet näst störst i ny mätning – EU-parlamentsvalet 2014 – Val 2014 | Sveriges Radio.

Att det EUforiska Moderaterna och de andra borgarpartierna kan komma att besegras av Miljöpartiet i valet till Eu-parlamentet är inte så konstigt.
Sverige har varit medlemmar i Unionen i 20 år men ändå har ingenting av de positiva effekter som Moderater och andra EU-vänliga partier förledde väljarna med 1994 inträffat.

Det är bara Marknaden som gäller. Insynen och demokratin i EU har blivit mycket sämre under senare år och det värn för minoriteter som EU sade sig stå för har prioriterats bort till förmån för bland annat gruvnäringen och annat kolonialt parasiterande. I själva verket är EU moderparasiten som ger bränsle åt gruvboomen. Och bror-duktig-landet med Reinfeldt i spetsen gör i vanlig ordning sitt yttersta för att inordna sig och godta allt som Unionen hittar på.

Dessutom har Sverige kastat flera hundra miljarder in i den glupande hydrans käft – bland annat för att hålla kemikaliejordbruket vid liv – samtidigt som det gnälls över rovdjursersättningen för rennäringen på ynka 65 miljoner.
2013 betalade Sverige 37 miljarder kronor till EU:s budget och får tillbaka drygt 11 miljarder.
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sveriges-EU-avgift/

Sverige ut ur EU!

Samiska spår vid Kvikkjokk, Sarek och Badjelánnda

Sedan jag lärt mig använda Riksantikvarieämbetets nättjänst Fornsök, har landet där jag verkar fått mera liv. Det finns mängder av spår av den samiska kulturen från flera tusen år tillbaka i tiden fram till idag. Det är boplatser med arran (härdar), förrådsgropar, stensättningar, fångstgropar och kultplatser. Tyvärr finns dock offerplatserna fortfarande utmärkta på kartan, något som jag hört att Lantmäteriet lovat att plocka bort, men kanske inte hunnit göra än. Spåren vittnar om en rik och levande samisk kultur som med råge uppfyller FN:s deklarationer om urfolkens rättigheter.

Bild: Kvanne Grafiska/Marie Persson.

Nedan följer en ett urval skärmavbildningar, utsnitt, av platser i Jokkmokks och Arjeplogs kommuner. Skärmdumparna ledsagas av bildtexter.

Oarrenjárgga och Enamusluokta vid den av Vattenfall skonade sjön Sakkat i Lilla Lule älv.
Lämningar i den utbyggda Tjaktjajávrre i Lilla Lule älv.
Få lämningar i Vájsáluokta vid den utbyggda Stora Lule älv. Detta är Sveriges största sameviste, men det är inte utmarkerat (se andra exempel längre ned), troligen på grund av hotet från att Vattenfall ska höja vattenytan ännu mer. Här har Fornsök inte brytt sig om att markera några kulturspår i vattnet eftersom det troligen hade blivit en alltför sorglig syn. Vájsáluokta med omgivande öar och skär var nämligen en levande boplats också innan den första dämningen 1919.
Området söder om Saltoluokta.
Lämningar vid Árasluokta i Badjelánnda - sommarviste för Jåhkågasska tjiellde.
Uråldrigt kulturland i Badjelánnda.
Kulturspår på gränsen mellan Sareks och Padjelantas nationalparker.
Guhkesvágge, nordost om Sarektjåhkkå.
Vid Aktse finns märkligt nog fortfarande fyra offerplatser utsatta. Aktsebon Lennart Läntha berättade för mig att när han var liten fanns en hög med sarvhorn och föremål i en av offerplatserna. Idag är den platsen plundrad. Ingenting finns kvar.
Spår efter samer också vid Bieskehávrre väster om Kvikkjokk.
Landet nordost om Kvikkjokk.
Vuogá en dryg mil väster om Kvikkjokk. Också ortnamnen kan i många fall vittna om äldre samisk kultur, som Rákkas - sovtält i kåta som användes för att skydda sig mot mygg.

Gå till Fornsök