En miljon kalhyggen

29 maj, 2012

Natur

Tagged: , , , , , , , , , ,


Det är bra att skogsvårdsstyrelsens Monika Stridsman fått sig påskallen under de senaste veckorna. Äntligen har den sedan många år totalt vansinniga skogspolitiken förts fram i ljuset. Maciej Zaremba skriver i DN den 28 maj: “Sedan 1993 har myndigheten gett

Read More →Figurer på Báktestubbá

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag

Tors Galleri