Djuret v49: hermelin

4 december, 2017

Natur

Tagged: , , , , ,


Views: 144


Flitig djurbevakare

20 april, 2015

Miljöförstörning, Natur

Tagged: , , , , , ,


På Blackälvens sargade och gyttjiga strand syns fem rådjur dricka ur denna del av Lilla Lule älv. En älv som efter den passerat turbinerna i Seitevare kraftstation rinner vidare efter Vattenfalls totalreglerade vattendrag ner till Luleå och Bottenviken. Det är på

Read More →Figurer på Báktestubbá

Sök! Separera sökorden med komma och mellanslag

Tors Galleri